മറ്റം നിത്യസഹായ മാതാവിൻ്റെ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലെ 86-ാം പ്രതിഷ്ഠാത്തിരുനാൾ
View Gallery
ജപമാലമാസാചരണം 2023
View Gallery
മറ്റം നിത്യസഹായ മാതാവിൻ്റെ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലെ 85-ാം പ്രതിഷ്ഠാത്തിരുനാൾ
View Gallery
തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതാ സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ ആശീർവ്വാദകർമ്മത്തിന് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു. മറ്റം ഫൊറോന വികാരി റവ.ഡോ.ഷാജു ഊക്കൻ, ഇടവകാംഗവും അതിരൂപതാ ഫിനാൻസ് ഓഫീസറുമായ റവ.ഫാ. വർഗ്ഗീസ് കൂത്തൂർ എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരായി.
View Gallery
ജപമാലമാസാചരണം സമാപനം 2022, തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച പുതിയ കൊടിമരത്തിൻ്റെ വെഞ്ചിരിപ്പു കർമ്മം
View Gallery
മറ്റം നിത്യസഹായ മാതാവിൻ്റെ തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലെ 84-ാം പ്രതിഷ്ഠാത്തിരുനാൾ
View Gallery